1 dages intro til spædbarnsterapimetoden.

I den 6. Sans, Skyttehusgade 34, 7100 Vejle.

Skab en bedre dialog med barnet. Spædbarnsterapimetoden i her og nu situationer

1 dags undervisning v. Inge Halmø

Vil du gerne være bedre til at forstå dit barn? Ønsker du en simpel men brugbar metode til at komme i øjenhøjde med dit barn og sikre at det bliver hørt og føler sig set? Måske har du oplevet situationer hvor dit barn er frustreret, vred og ked af det og du har følt dig magtesløst i forhold til at hjælpe og føle dig tilstrækkelig? På dette kursus vil du få undervisning i spædbarnsterapimetoden som er en metode hvorpå du bl.a. lærer at håndterer barnets følelser på en hensigtsmæssig måde. 

Indhold:

  • Fostret og fødslens psykologi
  • Spædbarnsterapimetoden. Alt udsagt binder energi. Lad aldrig barnets smerte bliver glemt.
  • Film af Inger Poulsen og Inger Thormann: Tidlige Traumer
  • Du er velkommen til at medbringe egne situationer hvor vi sammen vil formulere sætninger du kan bruge i her og nu situationer.


Målgruppe: Profesionelle og private der ønsker inspiration til hvordan man kan brug metoden i her og nu situationer; til at blive bedre til at se barnets smerte, sætte ord på det, og skabe en bedre dialog med barnet.


Litteratur: 

Film: Tidlige Traumer. Se trailer til filmen her: https://spaedbarnsterapi.dk/terapi/filmen-tidlige-traumer/

Spædbarnsterapi, Inger Thormann og Inger Poulsen. Hans Reitzels Forlag. (oversat til engelsk og grønlandsk)

Fosteret og fødslens psykologi, Henrik Dybvad Larsen

Pris: 995 kr.