Relationsarbejde

Vores relationer til familien, venner, kollegaer, naboer og mange andre, er med til at definere hvem vi er som menneske.

Hvem er vi uden vores relationer? Et spændende spørgsmål! 

Det kræver MOD at bevare, udvikle eller afvikle sine relationer. I min måde at arbejde med realtioner tager jeg udgangpunkt i den modstand vi kan mærke ift. andres adfærd og egenskaber. Den modstand kaldes også projektioner. Jo mere du er åben og nysgerrig på dine projektioner jo større frihed kan du opnå i dit liv.

Det er min erfaring, at vores projektioner styrer og påvirker vores relationer til andre og særligt styrer den og påvirker den vores selvvurdering.

Vil du hører mere om relationsarbejde så er du meget velkommen til at sende mig en mail på: ingehalmoe@halmoehus.dk